Meer waarnemen
dan je waarneemt
is de kunst

(Hans Andreus)

De Kunstrijders is een Achterhoeks collectief van zes kunstenaars die samen tentoonstellingen en andere artistieke activiteiten organiseren. Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het realiseren van uitwisselingsprojecten met kunstenaarsgroepen in Bocholt en Kassel. De eerste groepstentoonstelling ‘Ontmoetingen/Begegnungen’ vond toen plaats in de Koppelkerk in Bredevoort met Duitse kunstenaars uit Kassel. Op dit moment zijn nieuwe groepsexposities van de Kunstrijders in Kassel in voorbereiding.

Meer waarnemen dan je waarneemt is de kunst. Onder dit motto willen we de bekende en voorspelbare realiteit van alledag overstijgen en ons openstellen voor het onverwachte en onkenbare ervan. In een tijd van haast, werkdruk en ongeduld zijn momenten van rust, bezinning en reflectie essentieel. Terwijl enerzijds de maatschappij om snelheid en groei vraagt, wordt ook de behoefte aan traagheid en rust groter. Bij onze weergave van de waargenomen werkelijkheid hebben wij daarom vooral oog voor schoonheid, verstilling, troost en romantisch verlangen.

Wij zijn zes kunstenaars met een breed scala aan disciplines zoals tekenen, schilderen, grafiek, fotografie en ruimtelijk werk waarbij de artistieke kwaliteit op de eerste plaats komt. Dankzij de verschillende invalshoeken vormen we samen in een expositieverband een mooi geheel. In deze brochure stelt ieder lid zich aan u voor. Overtuig u van de rijkdom van onze groep

***

Mehr wahrnehmen
als du wahrnimmst
ist die Kunst

(Hans Andreus)

Die Kunstrijders ist ein Niederländisches Kollektiv von sechs Künstlern, die gemeinsam Ausstellungen und andere künstlerische Aktivitäten organisieren. Im vergangenen Jahr haben wir Austauschprojekte mit Künstlergruppen in Bocholt und Kassel realisiert. Die erste Gruppenausstellung ‘Ontmoetingen / Begegnungen’ fand dann in der Koppelkerk in Bredevoort mit Deutschen Künstlern aus Kassel statt. Derzeit sind neue Gruppenausstellungen der Kunstrijders in Kassel in Vorbereitung.
Mehr wahrzunehmen als Sie wahrnehmen, ist die Kunst. Unter diesem Motto wollen wir die bekannte und vorhersehbare Alltagsrealität überwinden und uns dem Unerwarteten und Unwissbaren öffnen. In einer Zeit der Eile, des Arbeitsdrucks und der Ungeduld sind Momente des Friedens, der Kontemplation und der Reflexion unerlässlich. Während die Gesellschaft einerseits Geschwindigkeit und Wachstum fordert, wächst auch das Bedürfnis nach Langsamkeit und Ruhe. Bei der Darstellung der wahrgenommenen Realität haben wir daher besonders ein Auge für Schönheit, Ruhe, Komfort und romantische Sehnsucht.
Wir sind sechs Künstler mit einer Vielzahl von Disziplinen wie Zeichnen, Malen, Grafik, Fotografie und Raumarbeit, bei denen die künstlerische Qualität an erster Stelle steht. Dank der unterschiedlichen Perspektiven bilden wir zusammen ein schönes Ganzes im Ausstellungskontext. In dieser Broschüre stellt sich jedes Mitglied Ihnen vor. Überzeugen Sie sich vom Reichtum unserer Gruppe.

***

Perceive more
than you perceive
is the art

(Hans Andreus)

The Kunstrijders is a Dutch collective of six artists who jointly organize exhibitions and other artistic activities. Over the past year we have been busy realizing exchange projects with artist groups in Bocholt and Kassel (Germany). The first group exhibition ‘Ontmoetingen / Begegnungen’ (‘Encounters’) then took place in the Koppelkerk in Bredevoort with German artists from Kassel. New group exhibitions of the Kunstrijders in Kassel are currently in preparation.
To perceive more than you perceive is the art. With this slogan, we want to transcend the known and predictable everyday reality and open ourselves to the unexpected and unknowable of it. In a time of haste, work pressure and impatience, moments of peace, contemplation and reflection are essential. While on the one hand society demands speed and growth, the need for slowness and tranquility is also growing. In our representation of the perceived reality, we therefore especially have an eye for beauty, tranquility, comfort and romantic longing.
We are six artists with a wide range of disciplines such as drawing, painting, graphics, photography and sculpture where the artistic quality comes first. Thanks to the different perspectives, we form a beautiful mix together in an exhibition context. In this brochure, each member introduces himself / herself to you. Convince yourself of the wealth of our group.

***

websites:
www.pietpost.net
www.diniewikkerink.nl
www.berttaken.nl
www.rietjebrouwer.nl
www.adriaanvanesveld.nl
www.karenvandooren.nl

Kunstrijders EXPOSITIE Driekoningenkapel Doetinchem 2021
Kunstrijders EXPOSITIE Koppelkerk Bredevoort 2020
Kunstrijders EXPOSITIE Dinie Wikkerink Kassel (D) juni-juli 2021
Kunstrijders EXPOSITIE Kassel(D): Riet Brouwer (11 juni – 03 juli 2022), Adriaan van Esveld, Karen van Dooren, Piet Post en Bert Taken (16 juli – 31 juli 2022)
Kunstenaarscollectief ‘KUNSTRIJDERS’
en twee gasten: Ella Koopman en Ieteke van Kuik.
EXPOSITIE ‘Rosy Fingered Dawn at Louse Point’
Foto21 Bredevoort 13 aug – 11 sept 2022
Facebook
Instagram